Praktijk NUtuurlijk

Heelheid in éénheid

26 april 2022

Veilig… vrij en vreugdevol… mijn eigen manifestatie. 

Waar blokkeer ik nog op, waardoor ik mij niet zo vrij en vreugdevol voel zoals ik mij zou wensen te voelen? Ergens zit er op een diepere level iets in mijn systeem wat zegt…. Ja ja… weet je nog toen je je zo vrij en vreugdevol voelde…. Wat gebeurde er toen?! 

Zo kwam ik steeds meer tot het besef dat ik de dingen in mijn leven zelf georkestreerd heb… het bv zelf wenste, vond dat ik het nodig had, bewust of onbewust dacht dat het goed voor me zou zijn enz. Ik manifesteer het dus zelf. 

Be careful what you wish for… ? Of is het… be full of care what you wish for?! 

Is een accident dan nog accidently?

Zo heb ik dus ook zelf gemanifesteerd wat mij ‘overkomen’ is en wat mij nu beperkt. Nu probeer ik weer dat vrije vreugdevolle gevoel te manifesteren voor mijzelf en beperkt mijn vorige manifestatie mij nog. Interessant dit…. Maar hoe nu verder….

*Kan ik volledig accepteren dat ik mijn klachten volledig zelf heb gemanifesteerd?

*Hoe zou het zijn als ik mijzelf toesta mijn vorige manifestatie te accepteren en omarmen, zodat ik het los kan laten om mijn nieuwe manifestatie te ontvangen?


Eigenlijk is het hetzelfde met veiligheid. Is er die behoefte aan die veiligheid die voor mijn gevoel nooit of tekort heb gehad. Wat er ook gebeurd is waardoor ik mij onveilig ben gaan voelen….is dus ook een manifestatie van mijzelf. 

Dit beseffen maakt enorm veilig. Hierin zit dus keuze vrijheid in alles wat mij ‘overkomt’… dus kan mij niets overkomen, dus eigenlijk is er niets veiligers dan dat. …. is het dan nog nodig om mijzelf veilig te voelen… het besef…. Ik ben veilig!! 

Dit geeft enorm veel ruimte en vertrouwen of vrij mijn intuïtie te volgen.

Ook de ander die ik over mijn grens laat komen ben ik het dus zelf die over mijn grens komt. Nooit de ander. 

Ook mijn vrije tijd, werk, financieel… is deze situatie mijn manifestatie… mijn leven en mijn praktijk…. Ik ben mijn eigen blokkade en mijn eigen vrijheid. Mijn eigen beperking en mijn overvloed. 

Dit maakt dat ik zelf overal verantwoordelijk voor ben en DAT geeft mij het vermogen en de kracht om alles te veranderen. Ik ben mij bewust van wat ik wens en wat ik wens te manifesteren voor mijzelf. 

Ik geef mijzelf toestemming en kies ervoor om vrij te zijn, me veilig en vreugdevol te voelen

💓 

19 april 2022

Comfort….

Liggen de oplossingen binnen of buiten onze comfort zone?

Als we naar onze comfort zone kijken…. Wat gebeurt daar dan? En als we daar eerlijk naar kijken of voelen…. Is onze comfort zone dan wel comfortabel? Voor hoe lang… voor het besef dat deze zone eigenlijk ook een beperking heeft… dat hier weinig nieuws ‘gebeurd’, weinig veranderd. Dat hier de oplossingen zich niet aandienen. Verandering die plaats vindt buiten de gebaande paden... Hoe zou het zijn om deze zone veel groter comfortabel te maken. Zo groot als we zelf wensen. Zo groot als het hele veld vol alle informatie en oplossingen. Zo groot dat het hele leven comfortabel voelt… en het leven van anderen op een positieve manier beïnvloed…. en van de hele mensheid.… Kan dat? JA! 
Zo wordt comfort een stuk leuker 


29 maart 2022

Waarom denken het te kunnen oplossen, het niet oplost! 

Waarom kunnen we er soms niet uitkomen, er zelf geen oplossing voor bedenken? Terwijl we ergens overtuigd zijn, dat wel te kunnen, vragen we geen hulp.
Want ergens in die mind, dat denken… dat oneindige spiraal… denken we dat toch echt zelf te moeten kunnen… 

We kunnen ons nooit uit een situatie denken, daar kunnen we enkel uitkomen d.m.v. handelen. 
Waarom is er nog nooit een grote uitvinding gedaan d.m.v. denken? 
Simpel: Binnen het denken gebeurt nooit iets nieuws.
Uitvindingen worden gedaan door, handelen, waarnemen, intuïtief ontvangen, door fouten maken. Niet door denken. 
Begrijp me niet verkeerd. Het denken is fantastisch gereedschap om o.a. dingen uit te werken. Op basis wat we al eerder hebben ervaren, dus wat we al reeds weten, maar er gebeurt nooit iets nieuws. 

Daarom is het zo mooi en waardevol om die verbindingen, de mogelijkheid tot waarneming en verandering in het bewustzijn te mogen aandienen. 
Hoe lang is het nodig om te ploeteren of therapieën volgen voordat men bij mij komt 

Wie wil jij zijn over 3 maanden, over 6 maanden, een jaar vanaf NU?


18 maart 2022

Vergeving

Een andere kijk op vergeving...
In iets of iemand ‘moeten’ vergeven zit altijd een vorm van schuld, kwalijk nemen, teleurstelling, wrok etc. Waarmee de oplossing buiten onszelf geplaatst wordt… 

Bij vergeven denken wij dat we moeten accepteren en dus een soort van goedkeuren wat er gebeurd is of wat een ander gedaan heeft. Maar dat is niet zo. We hoeven niet te accepteren WAT er gebeurt is, alleen maar te accepteren DAT het gebeurd is. 
Daarom kunnen wij dus eigenlijk zeggen tegen de persoon die wij (niet) willen vergeven: ik ben het niet eens met wat jij hebt gedaan, maar ik vergeef jou wel. Vergeven is niet iets wat wij voor de ander doen, maar voor ons zelf.
Wij blijven anders zelf met de wrok/lading zitten. Zo mooi als Boeddha zegt: wrok is als gif drinken en hopen dat de ander zal sterven. 
Door de ander niet te kunnen of willen vergeven leggen we dus onszelf een straf op. De ander vergeven is eigenlijk onszelf bevrijden. 
Hoe zou het zijn als alles wat we bij ons dragen, alle lading, alle opgekropte emotie op een makkelijke manier opgelost kan worden? Wat valt er dan nog te vergeven? 
Zooooooooo dat lucht op 


15 februari 2022

Verandering...


Vaak wensen we dingen in ons leven te veranderen. Of in ieder geval veranderd te zien. Vervolgens houden we ons vaak (onbewust) vast aan het oude, waardoor de nodige verandering niet plaats vindt. Hoe zou het zijn als we beleven dat de aanreiking er al is en het oude losgelaten kan worden, zodat we met 2 vrije handen het nieuwe kunnen aanpakken? 
Wanneer men zich bewust wordt van het hoe, wat of waarom, geeft dat inzicht en kunnen dingen veranderen. Het onderbewust weet dit allemaal al lang, nu mag dit ook in het bewuste komen, dan kan de verandering plaatsvinden.
Hoe zou het zijn als dit dan ook op een leuke, simpele en luchtige manier kan?

Hoe zou het zijn als alle oude beperkingen op een eenvoudige manier weg kunnen en je weer fijn in je kracht, in je energie kunt zijn? 
Wil jij serieus groeien? Loop je steeds tegen dezelfde dingen aan? Wil je dat wat jou tegenhoud of beperkt graag veranderen? Wil jij die verbinding aangaan om dingen blijvend te veranderen en tot de oplossingen te komen? 
Deze ondersteuning bied ik! Let’s do it with fun!!


25 januari 2022

Genezing… Wat is dat dan eigenlijk… genezing? 

Hoe is dit op alle niveaus na te gaan? Of is dat het punt dat de fysieke of psychische klacht ons leven niet meer bepaald? Is dat nodig…. bestaat dat eigenlijk wel? 
Hoe mooi is het om niemand te genezen. Te werken vanuit de visie dat een ieder alleen zichzelf kan genezen. Genezing als in die zin van bewustzijn van die heelheid in eenheid, dat het er al is, dat zij het al zijn. Dat iedereen dus zelf de kracht heeft om die verandering aan te gaan. Dat vermogen zit in een ieder van ons… Bij vele vormen van behandelingen en therapieën wordt de verantwoordelijkheid van een probleem of klacht bij de therapeut of behandelaar gelegd. Daarmee zijn behandelingen dan ook mogelijk beperkend of is het resultaat niet blijvend. Hoe mooi is het als iemand zelf tot het bewustzijn komt, dat hij of zij die verandering is, zelf de oplossing is daarmee de oplossing blijvend is 
Best grappig…. Is er dan niets genezen… wel opgelost…?


7 januari 2021

Onbewust beperkt in het eigen denkraam... 


Het denkraam is gebaseerd op alle oude ervaringen en gebeurtenissen en de daarop gebaseerde overtuigingen en gecreëerde patronen. Dit zijn veelal onbewust de gebaande paden geworden. Dit heeft ons van jongs af aan ‘veilig’ gehouden. Naar mate we ouder worden wordt dit vaak een beperking. Dit hele denkraam zit grotendeels in ons onderbewustzijn. Dit onbewuste deel is echter wel wat ons (99% van de dag) aanstuurt. Dit denkraam is daarmee de lens waarmee wij naar de wereld kijken, hoe wij de dingen waarnemen en waar we naar handelen.
Gebeurtenissen, terugkomende klachten, ergens aan vast blijven houden wat ons niet dient of vast zitten in vicieuze cirkels op welk vlak dan ook, hoeft dus niet. 
Hoe mooi zou het zijn als beperkingen op een makkelijke en luchtige manier weg kunnen en we de wereld in vrijheid door een mooie schone lens mogen aanschouwen?


23 december 2021

Ruim 10 jaar geleden begon mijn reis naar heelheid… welke tot expressie kwam in de eenheid van ons menszijn. Ontwikkeling, inzichten en het toepassen hiervan brengen mij het leven weer in zijn volheid en vreugde te ontvangen en omarmen. Deze heelheid in eenheid draag ik graag uit met toewijding en ruime ervaring met de nodige diploma's met accreditatie en certificaten. 

Ik ben trots op het uitgebreide pakket van mogelijkheden, als een zeer krachtige tool om u van dienst te mogen zijn! 

Hiermee draag ik zelf mijn jaren lange revalidatie traject uit om tot de wortel te komen na het reguliere medische en psychische en deels het alternatieve en spirituele circuit te zijn doorlopen. 
Bewust te zijn van de mentale, emotionele en fysieke niveau’s van ons menszijn en de interactie tot elkaar. Wat voor 99% aangestuurd wordt door ons onderbewustzijn. Hoe mooi is dat om dit onbewuste, bewust te maken, dan kan het weg. De interactie van de mind met het lichaam zie ik als een soort taal en het is handig om deze taal te kunnen spreken, begrijpen…. verbindingen te leggen en dit te kunnen vertalen… Om duidelijkheid en inzicht te ontvangen van hoe de klachten zich manifesteren in onze fysieke laag, het lichaam. En het belangrijkste…. Hoe kan het opgelost worden en wat is daarvoor nodig om weer tot die heelheid te komen.

Ik werk dan ook graag oplossingsgericht, vooral op een leuke, simpele en luchtige manier. Inmiddels ben ik ervaringsdeskundige in processen en dieper liggende oorzaken van wat er onder zit wat klachten veroorzaakt en/of dat klachten aanhouden. 

Graag pas ik mijn expertise toe om tot de oplossingen te komen. In het NU is alles mogelijk...

10 december 2021

Er is een reden waarom mensen nog niet zien wat zij wensen te zien, nog niet bij de oplossingen kunnen komen. Het simpelweg weg vertellen kan zelden ontvangen worden, anders was het al wel gezien. De kracht en verandering zit in het zelf kunnen zien, zodat daarnaar gehandeld kan worden. Ik begeleid in waar te kunnen kijken. Het onbewuste bewust maken, zodat men zelf kan aanschouwen en ontvangen. 

Tijdens een sessie worden alle nodige thema’s meegenomen in de vorm van bewustwording en of een behandeling. Het begeleiden om hun wens helder te krijgen, te verduidelijken waar ze naartoe willen en dat ook in werking zetten. Verwijderen wat hen tegenhoud, blokkeert en beperkt en serieuze stappen zetten om dat wat zij wensen te realiseren.

2 november 2021

Hoe zou het zijn als we steeds bewuster worden, dat we het eigenlijk al weten? Dat alle informatie in onszelf aanwezig is. Dat we mogen leren hoe daar toegang tot te krijgen. 
Er was een wijze die zei: Know thyself (ken uzelf).

Ik ondersteun graag in de gebieden waar men zelf (nog) niet bij kan komen.
Waar loopt je steeds op vast?
Wat is een herhalend patroon in mijn leven en hoe doorbreek ik dat?
Hoe kan ik het beste met mijn angst omgaan of beter, kan ik er van afkomen?
Wat vind ik lastig om te verwerken of om te accepteren?
Hoe kom ik van deze beperkingen af? 
Hoe herstel ik weer die verbinding met mijzelf?
Hoe krijg ik weer toegang tot mijn innerlijke kracht?
Wat is er voor nodig om weer tot die kern te komen, die bron van vreugde in mijzelf?

Of allen van bovenstaande… wie, wat of hoe wens jij te zijn? 
Hoe zou het zijn als we op een simpele manier onze harde-schijf kunnen opschonen en herschrijven? 
Over een tijdje vanaf nu…. waar zie jij jezelf staan?
Hoe ziet die toekomstige jij eruit? 

Wil jij een traject aangaan voor je zelf en met de nodige begeleiding op een luchtige, leuke en ook een eenvoudige manier, serieuze stappen te zetten voorbij dat wat beperkt? 
Ik ben erg oplossend gericht en kom graag praktisch en doelgericht tot de kern, de essentie. Graag help ik de nodige verbinding te leggen en het onbewuste bewust te maken. Dit doe ik graag in de vorm van coaching, bewustwording en behandeling.. 
De beperking voorbij, de easy way!
Wat nou als het allemaal veel makkelijker en snelle kan?!!!!
1 oktober 2021

Wat doe ik en waar houd ik mij mee bezig:
Ik ben o.a. gespecialiseerd in Touch of Matrix. Een bewustzijnsmethode die zeer luchtig en effectief werkt om tot de kern en oplossingen te komen van zieken, aandoeningen en blokkades. De klachten of kwalen waar we vaak mee zitten, hoeven helemaal niet zo vreemd, schadelijk of gecompliceerd te zijn. Hoe zou het zijn als het gewoon weg kan?

Om op de hoogte te zijn en blijven, volg ik standaard bewustzijnsmodules en bijscholing om mijzelf verder te ontwikkelen met het bewustzijn van NU. 

Deze praktijk is kleinschalig opgericht om van hieruit een persoonlijke, liefdevolle, positieve en praktische verandering te mogen brengen in het leven en welzijn van mijn medemens! 

Ik richt mij veelal op mensen die zich in de medische en/of psychische hulp, niet gehoord of begrepen voelen en vaak nog klachten hebben, ook na langere tijd. Dikwijls kan dit voorkomen worden. Iedere klacht heeft een verhaal, een oorsprong en daarbij een mogelijke oplossing. 

Waarmee kunt u hier terecht? 

Fysieke klachten zoals nek of rugklachten, bekken, schouder of van de gewrichten. Maar ook voor emotionele of mentale klachten zoals burn-out, depressie, verlies/rouw of angsten. Eigenlijk alles waar men zich in beperkt kan voelen.

Ook voor bewustzijnscoaching kunt u bij mij terecht. Graag houd ik mij bezig met processen die in ons spelen. Wat heeft iemand nodig om in zijn of haar kracht te staan? Wat weerhoudt ons daarvan en waar lopen we steeds tegenaan en wat wensen we te veranderen. Ons onderbewustzijn stuur het bewustzijn aan en bepaald dus een groot deel van hoe wij ons gedragen, waardoor we veelal in cirkels blijven lopen op bepaalde thema’s. Door mij te verbinden met mensen, ben ik in staat om de informatie van processen die ons bezig houden makkelijker te vertalen. Eigenlijk een soort van het onbewuste bewust maken. Wat er in ons bewustzijn komt, dat kan weg. Op deze manier kunnen we eigenlijk onze gehele harde schijf opschonen en herschrijven. Dit maakt een stuk vrijer waardoor het hele systeem soepeler verloopt en dat maakt het leven een stuk blijer. Zo blijken deze sessies een boost te kunnen zijn voor groei en persoonlijke ontwikkeling. Veelal bestaan de bewustzijnssessies uit een combi van coaching en behandeling. Op deze manier kan er veel uitwisseling plaatsen vinden met een prachtig resultaat.


E-mailen
Bellen